Praktijkinformatie

 

1. Verwijzing

De diëtist is zonder verwijsbrief te bezoeken. De zorgverzekeraar kan voor vergoeding van de consulten wel om een verwijzing van een arts vragen. Controleer hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

 2. Rapportage

Uw diëtist houdt de (verwijzend) arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Dit gebeurt minstens aan het begin en het einde van de behandeling. Bij langdurige behandeling wordt de arts jaarlijk geïnformeerd of als de omstandigheden hierom vragen. Wilt u dit niet? Dan kunt u dit aangeven bij uw diëtist.

 

3. Bereikbaarheid

U bereikt Diëtisten Groep NL op werkdagen van 08:30 tot 12:30 uur en van 13:00 tot 17:00 uur via telefoonnummer 06 - 555 000 22 of mail ons op info@dietistengroep.nl. Uw eigen diëtist is bereikbaar op haar werkdagen via haar mobiele telefoonnummer of mailadres. Deze ontvangt u tijdens uw eerste consult.

 

4. Huisbezoek of online consult

Bent u niet in staat om naar de diëtist toe te gaan? Dan is een huisbezoek mogelijk. Ook online consulten zijn mogelijk. Dit kunt u overleggen met uw diëtist wanneer u een afspraak maakt.

 

5. Afspraak afzeggen

Kunt u niet op een afspraak komen? Stelt u ons hier dan zo spoedig mogelijk van op de hoogte. Dit kan telefonisch of per mail. Wanneer wij uw afzegging niet minimaal 24 uur van tevoren ontvangen, kan de diëtist het consult alsnog bij u in rekening brengen. De rekening bedraagt ten hoogste driemaal het kwartiertarief. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

 

6. Behandeltijd

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt omvat het consult, maar ook tijd voor 'individueel dieetvoorschrift'. Dit is de tijd die de diëtist gebruikt voor de analyse van uw voedingskundige, medische en verpleegkundige gegevens en de tijd die nodig is voor het opstellen van een persoonlijk dieetadvies/behandelplan. Dit gebeurt buiten uw aanwezigheid, maar is altijd onderdeel van de behandeling door de diëtist.

 

7. Kosten

Diëtisten Groep NL heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Wij sturen de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.

Per kalenderjaar heeft u in de basisverzekering recht op 3 uur dieetadvisering. Voor volwassenen geldt hierbij het wettelijk eigen risico. In een aanvullende verzekering is vaak een extra vergoeding beschikbaar. Controleer hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

Als de consulten niet meer vergoed worden door de zorgverzekeraar ontvangt u zelf de rekening. Dit is ook het geval als u uw afspraak niet nakomt zonder dat u deze tijdig afzegt. Het tarief bedraag €20,00 per kwartier. Bij een huisbezoek wordt een 'uittoeslag' van €27,50 per bezoek in rekening gebracht. Een eerste consult (intake, screening en advies) kost gemiddeld €100,00. Een vervolgafspraak van 30 minuten kost €40,00.

Voor groepszittingen met maximaal 4 deelnemers betaalt u €40,00 per persoon per bijeenkomst. Bij meer dan 4 deelnemers kost dit €20,00 per persoon per keer.

 

8. Klantervaringsonderzoek

Wij willen onze zorg aan u steeds verder verbeteren en daar hebben we uw mening voor nodig. Daarom willen wij uw ervaringen graag anoniem en onafhankelijk meten. Qualiview doet dit voor ons. Aan het begin van uw behandeling zal uw diëtist om uw toestemming vragen, zodat de enquête 'klantervaringsonderzoek' per mail naar u verstuurd kan worden. De verwerking gebeurt volledig anoniem. We stellen het erg op prijs als u ons op deze manier wilt helpen om onze dienstverlening nog verder te verbeteren.

 

9. Resultaat

Het advies van uw diëtist is resultaatgericht zonder dat resultaat gegarandeerd wordt. Die diëtist is niet aansprakelijk voor schade en letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging van de diëtist verstrekte adviezen, behalve als er sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van de diëtist.

 

10. Privacy

Alles wat u met uw diëtist bespreekt is vertrouwelijk. De diëtist houdt rekening met u en waarborgt uw privacy tijdens de gehele behandeling. Ook als uw consult telefonisch of via beeldbellen plaatsvindt, zorgt de diëtist dat zij niet hoorbaar is voor anderen en dat uw privacy gewaarborgd blijft. Respect en een optimale samenwerking zijn altijd het streven.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is van toepassing. Kijk voor meer informatie op www.overheid.nl.

Onze privacyverklaring is op onze website te lezen.

 

11. Klachten

We hopen natuurlijk dat u tevreden bent met uw diëtist. Mocht dit toch niet zo zijn, maak dit dan eerst met haar bespreekbaar. Komt u er samen echt niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici. Dit kan via mail (info@klachtenloketparamedici.nl), telefonisch (030 - 31 00 929) of schriftelijk (Postbus 19207, 3501 DE Utrecht).

 

Betalingsvoorwaarden

1. De door de diëtist aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 14 dagen na de datum vermeld op de factuur te worden voldaan.

2. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de datum vermeld op de factuur heeft voldaan, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.

3. Indien de cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.

4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen ten laste van de cliënt.

5. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen de cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.


 

Diëtist zoeken

Wilt u een afspraak maken met één van onze diëtisten? Via onderstaande knop kunt u snel en eenvoudig contact opnemen met een diëtist bij u in de buurt. 

Nu zoeken

Bellen voor een afspraak

Voor een afspraak of vraag kunt u ook bellen met ons secretariaat

Deze is te bereiken via telefoonnummer 06 - 555 000 22. Iedere werkdag van 8.30 tot 12:30 uur en van 13:00 tot 17.00 uur bereikbaar.

06 - 555 000 22

Nieuw:

Kruidenmengsels zonder zout.
Onze diëtist is tijdens het boodschappen doen een nieuw soort kruidenmengsel tegengekomen. Een zakje kruidenmix voor een samengesteld gerecht zonder toegevoegd zout. Wij zijn erg blij met deze ontwikkeling. Voor iedereen die het moeilijk vindt om deze gerechten helemaal zelf te maken of niet goed weet welke kruiden en specerijen goed samengaan is dit waarschijnlijk een heel mooie oplossing. 
Uiteraard hebben we het ook uitgeprobeerd en het gerecht is zo smaakvol dat het zout niet wordt gemist.